Continua la lluita a Can Vila

Fa uns dies va esclatar a Mollet la notícia que 70 alumnes de l’escola d’Educació Especial de Mollet Can Vila es podrien quedar sense el seu espai a l’inici del pròxim curs. Davant del sotrac que va suposar aquesta informació tota la comunitat educativa i altres col·lectius de la ciutat es van posar a disposició de l’AMPA i de la direcció de l’escola per tal de donar tot el suport necessari i acompanyar en aquelles accions reivindicatives que es poguessin dur a terme. Ja en el darrer Consell Escolar Municipal des de Mollet en Comú així ho vam manifestar, i vam traslladar tot el nostre suport a la representació de famílies i a la direcció.

Després d’uns dies intensos de converses i reunions per part de l’Ajuntament, Educació, representació de l’escola i alcaldes i alcaldesses, així com de les mobilitzacions que s’han dut a terme, tenim una primera solució que para el primer cop i el més urgent.
L’Ajuntament de Mollet ha fet un requeriment al Departament d’Educació per tal que es faci càrrec de la reparació dels edificis en ruïna o bé que hi instal·li els mòduls provisionals perquè sigui possible l’inici del curs escolar aquest setembre. De no ser així el govern de la ciutat presentarà un contenciós-administratiu demanant mesures cautelaríssimes al jutjat. D’altra banda, l’Ajuntament per urgència i de forma subsidiària començarà a fer les actuacions que permetin una ràpida solució, per tal que els 70 alumnes de l’escola no s’hagin de traslladar a un altre espai fora d’aquesta.
S’ha parat el primer cop, però la lluita de l’escola i de tots els que defensem l’important treball que es du a terme a Can Vila ha de continuar. Cal dignificar l’espai i les aules on cada dia conviuen els i les alumnes, i dotar aquesta escola d’unes instal·lacions definitives que donin resposta a la crucial tasca que es realitza. Des de Mollet en Comú estarem atents i reivindicarem al costat de la comunitat aquesta solució definitiva.

Edicions locals