Tenim veu i volem decidir, volem viure amb benestar i dignitat

Membre de l’Executiva de Pensionistes i Jubilats de CCOO VORMAROS

L'Ajuntament de Mollet ha creat un Grup de treball  de gent gran del Consell de Ciutat. Sens dubte des de CCOO creiem que és important, ja que per primera vegada es dona veu a col·lectius de la gent gran per abordar reptes i propostes de les persones grans. L’objectiu d’aquest Grup de Treball és elevar un document amb un conjunt de propostes sobre la problemàtica de la gent gran per al seu debat al Consell de Ciutat i posteriorment elevar-ho a l’Ajuntament.

Per als i les jubilades de CCOO tot això és un pas, però insuficient i així ho hem manifestat, perquè creiem que cal avançar clarament en la creació del Consell de la Gent Gran. Els majors de 65 anys representem el 17,86% de la població de Mollet i en els pròxims anys anirà creixent i, per tant, una de les principals cites de les polítiques de drets socials és la de millorar el benestar integral de les persones i avançar cap a un model de societat i un model de ciutat pensat per a tothom i, en concret, les persones grans, des de la  perspectiva de la inclusió social. Això suposa polítiques destinades a la gent gran amb més intensitat i amb més serveis de qualitat. A la vegada tot això no es pot fer al marge de la gent gran, sinó amb la seva participació, per fer una ciutat amigable amb el nostre col·lectiu.

En aquest sentit, apostem per aconseguir la participació social i comunitària de les persones grans: actiu social i sentit vital, atès que aquests són un dels factors més important per al benestar de les persones en la vellesa i posar fi a allò que deia la ponència b del 8è Congrés de la Gent Gran: “Les persones grans constatem que no tenim ni el lloc ni la visibilitat que ens pertoca en la societat que hem ajudat a construir”. Ningú farà res per nosaltres si no som actius com a col·lectiu, defensant, recuperant i millorant allò que ens pertoca, viure amb benestar i amb dignitat.

Creiem sincerament que la creació del Consell de la Gent Gran seria un avanç a la nostra ciutat i un mirall per altres ciutats tant de la nostra comarca, com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que encara no han creat aquests espais de participació per a la gent gran.

Aquest ha de ser un objectiu comú, ja que la feina que fem avui totes i tots nosaltres, gent gran i representants de la ciutadania, servirà perquè les generacions properes tinguin instruments de participació, on la seva veu s’escolti i les persones grans se sentin amb suport.

 

Edicions locals