El Govern destina 23,7 milions al manteniment durant quatre anys dels trams de les autopistes de la Generalitat que deixen de ser de peatge

Entre aquests trams hi ha el de la C-33 a la Llagosta

Societat

La Llagosta

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat ha aprovat impulsar un nou contracte de conservació integral, d’abast pluriennal, dels trams de les autopistes C-32 nord, C-33 i C-31, que deixaran de ser de peatge enguany.

Per a aquesta nova contractació, el Govern també ha aprovat la despesa, fins al 2025, de 23,7 milions d’euros, que es destinarà a la conservació ordinària dels elements funcionals d’aquestes vies, per garantir la seguretat viària, unes condicions adequades per a la conducció i un estat òptim de conservació de la xarxa.

El 31 d’agost vinent finalitza el contracte amb la societat concessionària INVICAT, que té com a objecte la gestió i explotació de les autopistes C-32 (nord), C-33, i un tram de la C-31, de titularitat de la Generalitat. A partir d’aquesta data, el Departament de Territori i Sostenibilitat assumirà la gestió i explotació directes d’aquestes vies.

El nou contracte abastarà, entre d’altres, les operacions ordinàries de manteniment d’elements com la senyalització vertical i horitzontal, les barreres de seguretat, l’enllumenat o l’abalisament d’unes vies que, a més, registren un important volum de trànsit.

Edicions locals