El Consell Comarcal activa un Servei d'Atenció Integral per a les persones LGBTI

L'oficina del SAI vol ser un espai de suport a lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per evitar situacions de discriminació

Societat

El Consell Comarcal activa un Servei d'Atenció Integral per a les persones LGBTI
El Consell Comarcal activa un Servei d'Atenció Integral per a les persones LGBTI

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat han posat en marxa un Servei d’Atenció Integral (SAI) per a les persones LGBTI que donarà servei a la ciutadania dels 37 municipis que integren l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Vallès Oriental.

Amb aquest nou servei, basat en la llei 11/2014 per garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, el Consell Comarcal s’incorpora a la Xarxa Catalana SAI, impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A més, s’afegeix també al funcionament d’alguns punts informatius locals, com el que té Granollers des de l’any passat per assessorar sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere.

L’oficina comarcal del SAI serà un espai en què les persones LGBTI podran adreçar-se en confiança per abordar problemes derivats de les incerteses, les incomprensions i les discriminacions que sovint pateixen per la seva condició sexual o per la seva identitat de gènere. Atendrà dubtes, consultes i denúncies, farà acompanyament a les persones que ho sol·licitin i també oferirà recursos per al col·lectiu i farà tasques de sensibilització ciutadana per evitar situacions de discriminació i violència.

“Avançar en aquest àmbit és avançar en drets per a tota la ciutadania”, deia Roser Colomé, consellera Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal, en la formalització de l’acord per tirar endavant el servei. Colomé també convidava les entitats de la comarca a col·laborar amb el SAI i agraïa el paper d’associacions LGBTI en el suport de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i en la sensibilització ciutadana. “Tenir entitats actives al territori fa que aquestes persones se sentin acompanyades al lloc on viuen”, deia.

Francesc Colomé, president del Consell Comarcal, apuntava que “vivim en un país on encara no hi ha normalitat en aquests temes”, i celebrava poder disposar d’un servei per “ajudar el col·lectiu en tots els problemes que tenen per viure amb normalitat en la societat”.

I Mireia Mata, directora general d’Igualtat de la Generalitat, expressava que “no es poden fer polítiques públiques LGBTI sense la feina sobre el terreny de les entitats que tant lluiten pels drets del col·lectiu”, i afegia que “no es tracta de garantir només els drets d’aquestes persones, sinó els drets de tothom, perquè es tracta de drets humans”.

Des d’aquesta mateixa setmana, el Servei d’Atenció Integral per a les persones LGBTI disposa d’un espai al web del Consell Comarcal i d’un telèfon (93 860 07 06) i un correu electrònic de contacte.

Edicions locals