La Llagosta presenta de nou un recurs contra l'operació urbanística de Valentine

El consistori considera que 'continua afavorint interessos privats' i que ha de ser declarada 'nul·la'

Societat

L’Ajuntament de la Llagosta ha presentat un recurs de reposició contra el decret de l'Ajuntament de Montcada que desestima les seves al·legacions a l’aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’actuació urbanística del PMU de l’àmbit de la indústria Valentine. El consistori llagostenc recorda que l’operació urbanística que va possibilitar el trasllat de Valentine a Can Milans ha estat declarada nul·la pels tribunals

La Llagosta reitera, la seva "més absoluta disconformitat" amb la planificació i ordenació urbanística que l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha dut a terme amb el trasllat de la indústria Valentine i considera que "continua afavorint interessos privats en detriment dels interessos públics". Per aquest motiu, entén que la transformació dels antics terrenys de Valentine, al nucli urbà de Montcada, en zona residencial "ha de ser igualment declarada nul·la de ple dret atès que no respecta la naturalesa pública de la potestat urbanística ni té en compte l’interès públic", indiquen des de l'Ajuntament de la Llagosta.

Des de la Llagosta també recorden que l’Ajuntament de Montcada i Reixac va facilitar la sortida d’aquesta indústria del centre del municipi per poder regenerar l’àmbit i establir una zona residencial, "actuació gens qüestionable d’entrada i que s’ha dut a terme en molts municipis de Catalunya", asseguren.

Amb tot, consideren que: "la tramitació dels instruments de planejament urbanístic que s’ha realitzat, mitjançant el fraccionament en dos sectors (modificacions puntuals del PGM del centre del municipi i de Can Milans) no se sustenta jurídicament des de l’òptica del dret urbanístic". I apunten: "l’actuació urbanística de Can Milans no haguera existit si prèviament no s’hagués subscrit un conveni urbanístic entre les parts a l'efecte de convertir l’àmbit on estava instal·lat Valentine en sòl residencial".

L’Ajuntament de la Llagosta assegura que "tot l’exposat ha de comportar necessàriament que es deixi sense efecte l’expedient que ens ocupa fins a la resolució definitiva dels procediments judicials en curs i que s’hauran d’executar necessàriament per part de les administracions competents".

La secció tercera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el passat mes de gener, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de Montcada Nord-Parc de la Riera Seca, on es troba l’empresa Valentine, que havia estat impugnada per l’Ajuntament de la Llagosta. La sentència donava la raó al consistori llagostenc, que, entre altres qüestions, està en contra que el sector que ocupa Valentine passi a ser sòl industrial i deixi de ser zona verda.

Edicions locals