La Llagosta permet l'ampliació de terrasses de bars i restaurants

El consistori també facilitarà la instal·lació d'aquest espai als establiments que no en tinguin

Societat

L'Ajuntament de la Llagosta ha aprovat un decret que permet als bars i restaurants del municipi ampliar la zona de terrassa. Així, els restauradors que ho sol·licitin podran ampliar fins a un màxim d'un 100% més d'espai públic respecte al qual se'ls permetia ocupar abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

Aquesta és una de les mesures contemplades en el Pacte per la reconstrucció econòmica i social de la Llagosta. Es tracta d'una autorització temporal i gratuïta i ha de respectar les condicions recollides al Decret regulador. Aquest no permet ampliar ocupant les reserves públiques d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, els carrils bici, els respiradors dels aparcaments subterranis ni les zones de càrrega i descàrrega en l’horari que tinguin establert.

Tampoc es permet l’ampliació o autorització que afecti l’entrada o accés a edificis, habitatges, comerços i guals, tret que el titular de l’activitat estigui en possessió d’autorització expressa i per escrit per part dels seus propietaris.

Permís per a noves autoritzacions

En els casos de noves autoritzacions, i previ estudi individualitzat per l’Ajuntament, únicament es permetrà l’ocupació d’espais destinats a aparcament, si aquesta és l’única possibilitat que té l'establiment per col·locar una terrassa.

En aquests casos, es permetrà ocupar com a màxim l’espai continu equivalent a l’aparcament de tres vehicles. Aquest haurà de tenir el perímetre protegit amb una alçada mínima d'un metre i amb suficient resistència per a possibles impactes de vehicles. També haurà d’estar suficientment il·luminat durant les hores nocturnes i amb elements reflectants, si fos necessari per insuficiència d’enllumenat públic.

Els interessats en ampliar o sol·licitar un nou espai han de fer una declaració responsable a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

Edicions locals