El parc mòbil arriba al seu màxim històric a la Llagosta

En 5 anys el nombre de vehicles al municipi ha crescut un 5,5%, el creixement més baix registrat a tots els municipis del Baix Vallès després de Mollet

Societat

Parc vehicles la Llagosta
Parc vehicles la Llagosta

Segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), el 2018, les poblacions del Baix Vallès van registrar el màxim històric pel que fa al nombre de vehicles censats. Un nombre que no ha parat de créixer en els darrers anys malgrat les crides per promoure l'ús del transport públic.

A la Llagosta, en els últims cinc anys, el parc mòbil ha crescut un 5,5%, el creixement més baix que s'ha registrat a tots els municipis del Baix Vallès després de Mollet. El 2018, la Llagosta assolia el màxim pel que fa a la xifra de vehicles, amb 7.783 censats segons la DGT.

El creixement ha estat especialment destacat pel que fa al nombre de motocicletes (31%), mentre que a la resta de tipologies l'increment ha estat baix o decreixent: els turismes, han augmentat un 4,3%, i els autobusos i altres un 0,4%. Sent els camions i furgonetes els que ha registrat una mínima davallada (1%).

En nombres absoluts, els turismes segueixen sent els vehicles amb més presència al municipi, ja que representen el 74% del parc mòbil total, seguits de les furgonetes i els camions, que són el 12%, i de les motocicletes, que representen el 9,6%.

Pel que fa a l'índex de motorització (nombre de vehicles per habitant), la Llagosta registra una taxa de 0,69 vehicles per cada habitant major de 15 anys, la més baixa de tots els municipis baixvallesans. Un índex que podria estar relacionat amb les connexions en transport públic que té el municipi. En canvi, les poblacions del Baix Vallès amb índex més alts de motorització són Sant Fost i Martorelles, unes localitats que, per la distribució de les zones residencials i pel dèficit de transport públic, depenen molt més del vehicle privat.

Edicions locals