A concurs la primera fase de la rehabilitació de Can Baqué

L'ajuntament fa pública la licitació de la fase 1 de la masia de Can Baqué que tindrà un cost de 199.969 euros

Societat

Can Baqué
Can Baqué

La Llagosta

L'Ajuntament de la Llagosta va publicar el passat divendres el concurs per la restauració de la masia Can Baqué. Es tracta de la primera de les tres fases que el consistori licitarà en els pròxims tres anys i que serà la més quantiosa.

L'empresa guanyadora d'aquest concurs haurà de dur a terme en un termini de sis mesos la desconnexió del cablejat i dels subministraments de llum i aigua, l'eliminació de les rates i plantes de la masia, la desinfecció de l'espai, la presa de mostres i assajos per l'estudi de patologies i la demolició, desmuntatge i muntatge de l'estructura interior de Can Baqué.

Serà en aquesta darrera fase de l'obra on més temps es destinarà i on més inversió es produirà. Els 125.164 euros s'empraran, segons els tècnics de l'obra en "aconseguir uns espais diàfans dels interiors de les estances i permetre incorporar noves activitats de futur més ajustades a l'interès general del municipi".

"Així mateix, es proposa enderrocar aquells forjats irrecuperables i que actualment es troben apuntalats i el desmuntatge de l'envolupant de la coberta, amb la posterior substitució de les teules malmeses per unes noves", afegeixen.

Una vegada acabada aquesta fase de l'obra i abans de fer la segona fase el 2020, es farà un procés participatiu perquè siguin els veïns de la Llagosta els qui defineixin els usos que ha de tenir l'equipament.

Aquesta és una de les obres insignes del mandat del socialista Óscar Sierra a la Llagosta. "La masia de Can Baqué és la construcció més antiga de la Llagosta i hem de conservar-la", explicava l'alcalde.

Edicions locals