Les cinc noves zones de joc infantil de la Llagosta estaran enllestides el març

Les reformes dels parcs lúdics per a infants del municipi comptaran amb elements que fugen del joc tradicional i que suposen una inversió total de 363.077 euros

Societat

Parc Popular
Parc Popular

La Llagosta

Més de dos anys han fet falta perquè la Llagosta veies com la renovació dels seus espais urbans de joc infantil es concreta definitivament.

Finalment, el passat divendres, el consistori llagostenc va anunciar que ja hi ha empresa guanyadora del concurs públic per la reforma dels parcs infantils de la plaça Alcalde Francisco Javier Serrano, de la Sardana, d'Anna Frank, de Cinto Pagès i del Parc Popular.

La companyia encarregada d'executar els canvis serà HPC Iberica S.A., una firma amb seu a Barcelona líder en el sector dels parcs infantils que ha guanyat la licitació gràcies a una proposta que rebaixava en 10 les setmanes màximes que donava l'Ajuntament per fer les obres de millora. D'aquesta manera, el mes de gener començaran les reformes a les zones lúdiques dels cinc parcs i aquestes haurien d'acabar el mes de març, "sempre que no hi hagi problemes meteorològics", diu el consistori.

El preu total de la inversió serà de 363.077, 71 euros que estaran subvencionats per la Diputació de Barcelona.

Un llarg camí

La primera menció a la millora dels parcs infantils de la Llagosta es va fer l'any 2016 quan l'Ajuntament va determinar que el municipi necessitava renovar algunes de les seves zones de joc infantil que tenien elements "al final de la seva vida útil" per donar "resposta a una petició ciutadans". Afegia que calia adaptar l’equipament a les "noves tendències (...) ja que diversos jocs infantils als parcs pressenten deficiències continuades i requereixen una adaptació a normativa".

El maig de 2017 el govern municipal va aprovar acceptar un ajut econòmic de la Diputació per valor de 329.399,48 euros. A aquesta xifra es va sumar la de 38.750 euros que es van demanar el març de 2018 al mateix òrgan.

Les dues sumes fan -restant-hi 5.072 euros que l'Ajuntament es va gastar en un gronxador instal·lat a la plaça de la Sardana- el total del preu anunciat en el concurs públic que HPC Iberica S.A. no ha hagut de rebaixar per guanyar el concurs.

Millores parc a parc

Tant per la seva ubicació cèntrica com per la despesa que representa, -138,887 euros- la millor de l'àrea de joc del Parc Popular destaca per sobre la resta. En aquest entorn que registra tres elements en estat deficient dels 11 dels que té es disposarà una instal·lació que fuig dels jocs tradicionals conformada per una gran estructura de jocs i una tirolina. A això cal sumar un joc de moviment tipus carrusel i una ampliació del tancat actual per als més petits que incorpora nous jocs i gronxadors en una zona de sorra i de paviment tou.

Pel que fa a la zona de joc de la plaça de la Sardana -36.182 euros- es posaran més elements de joc i es millorarà el paviment amb una combinació de cautxú i sorra. A la plaça de l’Alcalde Francisco Javier Serrano -23.434 euros-  es renovarà el paviment tou i els jocs mentre que la plaça Cinto Pagès -47,630 euros- s’ampliarà la tanca de protecció, s’instal·laran nous jocs i es posarà paviment tou de cautxú. Finalment, a la plaça d’Anna Frank -2.320 euros- es substituirà la tanca de fusta.

Edicions locals