L'Observatori del Besòs estudiarà la qualitat ambiental de rius com el Mogent, el Tenes o el Besòs

El projecte, a càrrec de la UAB i el Consorci Besòs Tordera, farà un seguiment de l’estat dels rius mitjançant indicadors socioecològics

Societat

A l'entorn dels rius de la conca del Besòs hi viuen uns 2 milions de persones
A l'entorn dels rius de la conca del Besòs hi viuen uns 2 milions de persones

La UAB, a través de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), i el Consorci Besòs Tordera avaluaran l’estat de qualitat dels rius que formen part de la conca del Besòs –entre els quals el Mogent, el Congost, el Tenes, la Riera de Caldes, el Ripoll i el mateix Besòs– gràcies a la creació de l’Observatori del Besòs, una iniciativa de nova creació en què participaran diversos grups de recerca de diverses disciplines.

L’observatori farà treballs de seguiment i monitoratge de la qualitat dels sistemes fluvials a mitjà i llarg termini a través d’indicadors socioecològics i biològics, a través del seguiment de diatomees, macroinvertebrats, peixos, vegetació de ribera, amfibis, aus, mamífers i de paràmetres hidrològics i fisicoquímics.

L’Observatori del Besòs, a més, també fomentarà activitats d’educació ambiental, comunicació i formació adreçades al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu de difondre els resultats obtinguts en la recerca i fomentar l’interès social pels ecosistemes fluvials.

Recerca sobre el terreny

Martí Boada, investigador de l’ICTA-UAB i director de l’observatori, explicava aquest dilluns en la presentació de la iniciativa a la seu del Consorci Besòs Tordera que “actualment estem en un context de crisi ambiental sense precedents històrics”, motiu pel qual “cal anar més enllà de l’àmbit acadèmic, sortir de les anàlisis científiques estrictes i experimentar sobre el terreny, posar realisme a la recerca”, apuntava.

Per això indicava que els estudis que es faran a la conca del Besòs ajudaran “no només a conèixer l’estat del riu, sinó també el seu règim de vida i la seva relació amb els humans”, i afegia que el riu “ha de permetre conèixer millor el territori, el seu perfil industrial i l’evolució de la seva població a nivell general”.

Per la seva banda, la rectora de la UAB, Margarita Arboix, que també participava en la presentació, va destacar el model de treball “punter” de l’ICTA, centrat en “un treball transversal entre diferents disciplines que marca cap on ha d’anar la universitat”.

Joan Vila, president del Consorci Besòs Tordera, apuntava al seu torn que “cal innovar per avançar cap a un futur més respectuós amb el medi ambient”, i que la recerca i el desenvolupament “són clau per optimitzar recursos i ser més eficients”.

Millora de la qualitat ambiental dels rius

L’observatori neix després de la realització, l’any passat, de l’estudi Avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (1997-2017), elaborat per l’ICTA-UAB, amb el suport del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i finançat pel Consorci Besòs Tordera.

Es tracta d’una radiografia de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs que posa de manifest la millora aconseguida els últims anys gràcies sobretot a la implantació d'estacions depuradores d'aigües residuals i als avenços en els processos de tractament d’aigües residuals, que han permès la reducció d'amoni o de sals presents en l'aigua.

A més, també destaca l’increment d’espècies d’aus i vegetació, així com l’expansió d'espècies clau indicadores de la qualitat i la recuperació de la qualitat ambiental, com el blauet i la llúdriga.

Malgrat això, l’estudi també evidencia la gran expansió industrial i l'increment de superfícies urbanitzades a l'entorn dels rius, així com la reducció de conreus i de pinedes de pi blanc, cosa que té un fort impacte sobre els sistemes fluvials.

Edicions locals