La Cambra de Comerç veu prioritària l’estació intermodal de la Llagosta

L’entitat presentava aquest estiu l'informe territorial de la demarcació de Barcelona 2017

Economia

Desenvolupar l’estació intermodal ferroviària de la Llagosta i l’urbanisme del seu entorn –avui amb el pla director urbanístic del sector sud de l’eix de la Riera de Caldes aprovat i en fase d’al·legacions– és una prioritat per al Vallès i el Corredor Mediterrani. Així ho recull l’Informe Territorial de la demarcació de Barcelona 2017 publicat aquest estiu per la Cambra de Comerç de Barcelona.

L’informe recorda que la proposta de transformar l’estació de la Llagosta en una terminal intermodal “apareix des de l’any 2001 en totes les propostes de desenvolupament sectorial i figura en els diversos instruments de planejament territorial i sectorial de Catalunya i tot l’Estat”, i que en la majoria dels casos la nova terminal és considerada “una de les principals apostes per al transport de mercaderies per ferrocarril del país” tant per la seva ubicació com per l’encaix en una de les zones de més activitat econòmica del país i del sud d’Europa, així com per les disponibilitats físiques de què disposa, que permeten combinar “les activitats ferroviàries, logístiques i auxiliars amb prou dimensió i garantia”.

L’informe també assenyala que l’any 2014 es van elaborar dos estudis tècnics sobre les possibles variants de terminal i sobre l’impacte en l’activitat econòmica, un impacte que s’estima en més de 80 milions d’euros anuals i la creació de 1.200 llocs de treball per l’explotació de l’estació.

La Cambra considera estratègica i prioritària l’estació intermodal i assegura que l’entorn de la Llagosta és el més adequat perquè requereix una inversió menor que en altres indrets, a més que l’espai compta amb una bona accessibilitat.

Igualment, la Cambra també considera que la terminal pot tenir un efecte molt positiu en la mobilitat de vehicles pesants a la regió metropolitana de Barcelona tant pel que fa a les emissions com a la qualitat de l’aire, ja que la ubicació de la terminal a la Llagosta permetria reduir el trànsit que ara s’adreça al port de Barcelona.

La proposta també permetria una millor accessibilitat al sector exportador del Vallès i de comarques com el Bages i Osona i a les mercaderies que fan servir el corredor AP-7.

A més de l’estació de mercaderies de la Llagosta, la Cambra també considera estratègics altres projectes que ja es desenvolupen al Baix Vallès, entre els quals hi ha el Consell Industrial de Parets, l’agricultura ecològica i el desenvolupament local a Gallecs i el pla d’acció per millorar els polígons d’activitat econòmica de Mollet del Vallès.
 

Edicions locals