Parets i Sant Fost tenen la renda per capita més alta del Baix Vallès

L’Institut d'Estadística de Catalunya publica les dades de la renda disponible per habitant i any durant el 2014

Economia

Segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) sobre la renda per habitant de l’any 2014 als municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca, els ingressos dels baixvallesans van experimentar una lleugera millora respecte a l’any anterior, uns avenços que van en la línia del que va registrar-se de mitjana a tot Catalunya.

En el cas de Mollet, els ingressos mitjans per habitant l’any 2014 van ser de 16.200 euros, un 1,9% més que l’any anterior, quan eren de 15.900 euros. En el rànquing de riquesa de les 216 poblacions catalanes més poblades, Mollet ocupava el 2014 el lloc 81, dues posicions per sobre de la de l’any anterior.

Parets, un any més, es mantenia com la població baixvallesana amb més ingressos per habitant, concretament 17.200 euros, cosa que la situava en el lloc 40 del rànquing, dos punts per sota de l’any 2013, quan registrava una renda mitjana de 16.900 euros per habitant i any. El creixement interanual va ser, per tant, de l’1,8%.

Montornès, amb 15.500 euros per habitant i any, mantenia el mateix nivell d’ingressos que l’any 2013, però retrocedia en el rànquing fins a sis posicions, del lloc 102 al 108 en el grau de riquesa de les poblacions catalanes més poblades.

La Llagosta, com Montornès, es mantenia en la mateixa franja. Passava de 15.500 a 15.700 euros de mitjana (+1,3%), i baixava dues posicions en el rànquing, del lloc 99 al 101.

Montmeló, al seu torn, experimentava un lleuger repunt de la renda mitjana dels seus habitants (+1,2%), i passava de 16.200 euros anuals a 16.400. Malgrat l’increment, Montmeló baixava vuit posicions en el rànquing de riquesa, i passava del lloc 63 al 71 d’entre les 216 poblacions catalanes de més de 5.000 habitants.

Finalment, Sant Fost registrava l’augment més significatiu de renda entre les poblacions del Baix Vallès (+5%), i passava d’una renda de 16.100 euros l’any 2013 a una de 16.900 euros el 2014. Aquest augment significatiu feia escalar Sant Fost fins a 26 posicions en el rànquing de renda, del lloc 70 fins al 44.

A escala catalana, la renda mitjana se situava en els 16.500 euros, una quantitat que va augmentar un 2,5% respecte a l’any anterior. L’any 2012 aquesta xifra havia baixat a l’entorn d’un 3%, mentre que el 2013 va fer-ho en menor mesura, un 0,6%. Segons aquestes dades, per tant, el 2014 va ser el primer any del període de crisi en què la renda mitjana dels catalans es va començar a recuperar.

Cal tenir en compte que el càlcul de les dades inclou tots els habitants, inclosos els menors d’edat i els que no tenen cap ingrés, cosa que fa baixar la mitjana. A més, no imputen la riquesa en patrimoni. 

Edicions locals